Telewizja internetowa

Projekt alternatywnego portalu youtube, niezależny i w pełni oparty na własnych zasobach.